زبان سایت:  فارسی   / Languge: English

  امروز: 1395/12/6   -    2017/02/24  

شرکت سرمایه گذاری نفت قشم          شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج          شرکت بازرگانی نیک نفت          شرکت خدمات حفاری صنایع نفت          شرکت کنترل گاز اکباتان          شرکت ره گستر نفت          شرکت شیمیایی نفت گستر          شرکت بازرگانی پتروکام          شرکت جوی گستر نفت

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، یک شرکت سهامی عام بوده و سهامدار عمده آن شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت می باشد. کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت کشور نیز عمده ای از سهام داران این شرکت را تشکیل می دهند. فعالیت اصلی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، سرمایه گذاری در شرکتها، مجتمع ها و طرح های تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی، فرهنگی به منظور ایجاد، راه اندازی و مشارکت در توسعه این گونه واحد ها می باشد.

سخن روز

ایستاده آب آشامیدن در روز غذا را هضم و گوارا می کند و در شب ایستاده آب آشامیدن زرد آب می آورد

 تماس با ما