بورس و سهام Login  Register
 
 
 
 
 
 سهام  
Minimize

"شركت سرمايه گذاري صنعت نفت"


جدول قيمت سهام

تاریخ بروزرسانی
تاریخ آخرین معاملهحجمقیمت پايانيتاریخ معامله قبلیقیمت معامله قبلیارزش
۱۳۹۳/۰۱/۳۱۱۳۹۳/۰۱/۳۰۲,۲۰۹۷۳۲,۰۸۳۱۳۹۳/۰۱/۲۷۲,۱۵۸

۴,۶۰۳,۹۷۶,۸۹۱


پيش بيني سود سال ۹۱ به ازاء هر سهم
۷۶ ریال


پيش بيني سود سال ۹۲ به ازاء هر سهم
۱۰۹ ریال


سابقه مالي

تاریخ بروزرسانی

تاریخ آخرین معامله

حجم

قیمت پاياني

تاریخ معامله قبلی

قیمت معامله قبلی

۱۳۹۳/۰۱/۲۰۱۳۹۳/۰۱/۱۹۱,۴۲۹,۲۵۱۲,۴۴۵۱۳۹۳/۰۱/۱۸۲,۴۲۳
۱۳۹۳/۰۱/۲۳۱۳۹۳/۰۱/۲۰۱,۰۶۵۳۲۲,۳۵۹۱۳۹۳/۰۱/۱۹۲,۴۴۵
۱۳۹۳/۰۱/۲۴۱۳۹۳/۰۱/۲۳۱,۰۷۵۰۶۲,۲۷۸۱۳۹۳/۰۱/۲۰۲,۳۵۹
۱۳۹۳/۰۱/۲۵۱۳۹۳/۰۱/۲۴۷۴۱۳۶۲,۱۹۷۱۳۹۳/۰۱/۲۳۲,۲۷۸
۱۳۹۳/۰۱/۲۶۱۳۹۳/۰۱/۲۵۵۵۱۵۸۲,۱۱۳۱۳۹۳/۰۱/۲۴۲,۱۹۷
۱۳۹۳/۰۱/۲۷۱۳۹۳/۰۱/۲۶۶,۱۶۷۹۲۲,۰۸۳۱۳۹۳/۰۱/۲۵۲,۱۱۳
۱۳۹۳/۰۱/۳۰۱۳۹۳/۰۱/۲۷۴,۱۹۳,۰۵۶۲,۱۵۸۱۳۹۳/۰۱/۲۶۲,۰۸۳
۱۳۹۳/۰۱/۳۱۱۳۹۳/۰۱/۳۰۲,۲۰۹۷۳۲,۰۸۳۱۳۹۳/۰۱/۲۷۲,۱۵۸

جهت دريافت اطلاعات بيشتر بر روي آدرس زير كليك نموده و كلمه "ونفت" را به عنوان نماد وارد نماييد، سپس دكمه نمايش را بزنيد:
 

    

 
۱۳۸۶، حق‌تکثیر متعلق به شرکت OIIC است.