بورس و سهام Login  Register
 
 
 
 
 
    
Minimize

"شركت سرمايه گذاري صنعت نفت"


جدول قيمت سهام

تاریخ بروزرسانی
تاریخ آخرین معاملهحجمقیمت پايانيتاریخ معامله قبلیقیمت معامله قبلیارزش
۱۳۹۳/۰۶/۰۱۱۳۹۳/۰۵/۲۹۷,۰۷۹,۲۳۳۲,۴۹۳۱۳۹۳/۰۵/۲۸۲,۴۴۱۱۷,۶۴۷,۴۵۳,۱۹۰

سود سهام سال ۱۳۹۲۱۰۰ ریال


پيش بيني سود سال ۱۳۹۳ به ازاء هر سهم۱۵۸ریالسابقه معاملات

تاریخ بروزرسانی
تاریخ آخرین معاملهحجمقیمت پايانيتاریخ معامله قبلیقیمت معامله قبلی
۱۳۹۳/۰۵/۱۹۱۳۹۳/۰۵/۱۸۹,۶۴۰,۵۴۴۲,۳۴۸۱۳۹۳/۰۵/۱۵۲,۴۳۳
۱۳۹۳/۰۵/۲۰۱۳۹۳/۰۵/۱۹۶,۹۶۵,۵۹۰۲,۴۱۱۱۳۹۳/۰۵/۱۸۲,۳۴۸
۱۳۹۳/۰۵/۲۱۱۳۹۳/۰۵/۲۰۱۲,۱۴۵,۳۶۸۲,۵۰۴۱۳۹۳/۰۵/۱۹۲,۴۱۱
۱۳۹۳/۰۵/۲۲۱۳۹۳/۰۵/۲۱۱۰,۵۴۸,۶۳۶۲,۵۱۸۱۳۹۳/۰۵/۲۰۲,۵۰۴
۱۳۹۳/۰۵/۲۵۱۳۹۳/۰۵/۲۲۵۱۶,۸۹۰۲,۴۸۷۱۳۹۳/۰۵/۲۱۲,۵۱۸
۱۳۹۳/۰۵/۲۶۱۳۹۳/۰۵/۲۵۷,۳۸۵۴۵۲,۴۲۹۱۳۹۳/۰۵/۲۲۲,۴۸۷
۱۳۹۳/۰۵/۲۷۱۳۹۳/۰۵/۲۶۳,۹۲۸,۶۷۱۲,۳۵۳۱۳۹۳/۰۵/۲۵۲,۴۲۹
۱۳۹۳/۰۵/۲۸۱۳۹۳/۰۵/۲۷۳۰۰,۴۸۳۲,۳۵۴۱۳۹۳/۰۵/۲۶۲,۳۵۳
۱۳۹۳/۰۵/۲۹۱۳۹۳/۰۵/۲۸۲۶۷,۰۴۴۲,۴۴۱۱۳۹۳/۰۵/۲۷۲,۳۵۴
۱۳۹۳/۰۶/۰۱۱۳۹۳/۰۵/۲۹۷,۰۷۹,۲۳۳۲,۴۹۳۱۳۹۳/۰۵/۲۸۲,۴۴۱
      

 
۱۳۸۶، حق‌تکثیر متعلق به شرکت OIIC است.