امور سهام

تلفن های تماس مستقیم:          22654658- 22654697

فکس :                                    22654614

رئیس واحد:                  آقای مصطفی محمد کریمی             داخلی 191

کارشناسان واحد:            آقای عباس فردوس                        داخلی 194

                                  خانم مهناز حقیقی منش                  داخلی 193

                                  آقای محمد رستگار                         داخلی 192

 saham

 

 

 

 

saham

دفتر مرکزی :

خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ملت - خیابان طاهری - پلاک 81

02122653657 02122653807 
02122654697 امور سهام02122654658 امور سهام